Mediáció

Út az egyezséghez
Személyre szabott, gyors és hatékony vitarendezés

MI AZ A MEDIÁCIÓ?

Home
 • A mediáció egy békés, alternatív, személyre szabott konfliktusmegoldási  módszer.
 • Az eljárás lényege, hogy egy harmadik, semleges fél (mediátor) nyújt segítséget a vita rendezéséhez, anélkül, hogy ő maga döntené el annak kimenetelét.
 • A mediátor csak irányítja a beszélgetést, a  kölcsönösen elfogadható egyezség mindig a felek javaslatára születik,
 • A mediátor mindkét felet egyszerre és egyformán képviseli.
 • A mediáció a felek számára kötelező érvényű, hivatalos megállapodással zárul.
 • A mediációs folyamat során a mediátor köteles a Szlovákai Mediátorok Egyesületének Etikai Kódexe alapján eljárni (Asociácia slovenských mediátorov – Etický kódex).
Home

Ing. Malkowski Emőke
Szlovákia Igazságügyi Minisztériuma által bejegyzett mediátor

A mediációs folyamat egy pontosan meghatározott, hivatalosan elismert folyamat, amelyet a Szlovák Törvénykönyv 420/2004-es törvénye szabályoz.​

Ez egy győztes-győztes folyamat. Nincsenek vesztesek, mindenki nyertes!

Előnyei

A MEDIÁCIÓ ÉS A PER ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Home

MEDIÁCIÓ

Önkéntes
A felek saját maguk döntik el,
részt vesznek-e a mediációs ülésen.

PER

Nem önkéntes
Kötelező a részvétel a tárgyaláson.

MEDIÁCIÓ

Gyors
A felek kompromisszum kézségén múlik,
milyen gyorsan tudnak megegyezni.

PER

Hosszadalmas
Akár évekig is eltarthat, és hosszát a felek nem mindig tudják befolyásolni.

MEDIÁCIÓ

Olcsó
A felek közösen fizetik a mediáció óradíját.
A költség a folyamat gyorsaságától függ.

PER

Drága
Ki kell fizetni a tárgyaláshoz kapcsolódó illetékeket, az ügyvéd díját, és ha szükséges, különböző szakértői véleményeket.

MEDIÁCIÓ

Bizalmas
A mediátor személyét a vitás felek saját maguk válasszák ki.

PER

Személytelen
A bírót a bíróság jelöli ki.

MEDIÁCIÓ

Emberséges
Barátságos környezetben zajlik a folyamat. A mediátor odafigyel mindkét félre, és oldja a kettőjük közti feszültséget.

PER

Rideg
A bírósági folyamatban nem fontosak az emberi érzelmek. Tárgyszerűen, ridegen, hivatalosan folyik az eljárás.

MEDIÁCIÓ

Saját szabályok
A folyamat a felek által közösen elfogadott szabályok alapján történik.

PER

Hivatalos szabályok A bírósági tárgyalás folyamatát hivatalos rendszabályok korlátozzák.

MEDIÁCIÓ

Saját döntés
A felek maguk hozzák meg a döntéseket.

PER

Bírói döntés A döntéseket a bíró hozza meg.

Previous slide
Next slide

MILYEN esetekben
alkalmazható a mediáció

Home
Már pereskedik valakivel, és most hall először a mediációról? Mediáció akkor is lehetséges, ha az ügyben már bírósági eljárás folyik! Amennyiben a peres ügy mediációs megállapodással záródik, a felek visszaigényelhetik a bíróságon befizetett összeg egy részét :
 • ha a felek megállapodnak még az első tárgyalás előtt – az összeg 90%-át
 • ha a felek megállapodnak, miközben a bírósági tárgyalások folyamatban vannak – az összeg 50%-át
 • ha a felek megállapodnak a peres kérdések egy részében – az összeg 30%-át

A MEDIÁCIÓ FOLYAMATA

Home

Az egyik fél felkéri a mediátort a közvetítői feladatra.

A mediátor megvizsgálja, hogy a vita megoldásánál alkalmazható-e a mediációs eljárás, és erről értesíti a felkérő felet.

A mediátor felveszi a kapcsolatot a másik vitás féllel, majd időpontot egyeztet egy közös ülésre.

 • szokások, szabályok ismertetése
 • a mediátor felhatalmazása az ülés megkezdésére
 • szükség esetén előkészítő beszélgetés a felekkel külön-külön
 • felek meghallgatása – minden fél számára biztosított a „ megszakítás nélküli idő”, amikor rámutathatnak a vitás kérdésekre és a probléma kialakulására
 • a probléma megfogalmazása – a mediátor segítségével konkretizálódnak a valós problémák, elvárások, stb.
 • megoldások keresése – a felek elmondják, milyen megoldásokat szeretnének, mit várnak el a másiktól.
  A mediátorral együtt közös megállapodásokat keresnek.

Pontosan tartalmazza, miben egyeztek meg a felek. Miután a felek aláírták, a mediátornál kötött megállapodás hivatalossá válik, tehát a benne leírtak kötelező érvényűek, amelyet mindenkinek be kell tartani.

Ne
pereskedj!

oldd meg a vitát
mediáció segítségével!

Home

Ügyfelek mondták

Home
Home

Válni békésen, egyenrangú társakként egy pártatlan segítővel

Velünk is megtörtént, ami oly sok házasság esetén a mai világban, útjaink 27 évi kapcsolat, 24 évi házasság után elváltak. 

Elválni egymástól egy nehéz, fájdalmas folyamat. Le kell zárni egy közös múltat mind érzelmileg, mind anyagi tekintetben. Amennyiben közös gyerekek vannak, akkor pedig ha már nem is együtt, egy közösségben élünk, a felelősséget, mint szülők visszük tovább, az ő érdekükben  együtt kell működni.

Teljesen váratlanul találkoztam a mediációval történő válás lehetőségével. Amint megismertem, éreztem, hogy ez a módszer segíthet nekünk abban, hogy ne kerüljünk abba a csapdába, mint oly sokan ilyenkor, amikor a jelen fájdalma és a jövőtől való félelem sokszor indulatokat generál, nehéz a kommunikáció, nincsenek tapasztalatok mit kell ilyenkor tenni, mik a lehetséges megoldási alternatívák, mi a helyes döntés a család valamennyi tagjára nézve.

Hálás vagyok annak a mediátornak, aki végigvezetett minket a folyamaton, pártatlanul, segítve mindkettőnket, hogy mindenféle vita, egymás bántása, harcok nélkül meghozhassuk közösen a döntéseinket és ezt egy olyan megállapodásba rögzítsük, melyet a bíróság is elfogadott. A válási mediáció egyben egy szertartás is, elbúcsúztunk egymástól megköszönve mind azt amit adtunk egymásnak életünk egyik legaktívabb éveiben.

Őszintén úgy gondolom és ezt a volt férjem is megerősítette, hogy amilyen példaértékű volt a házasságunk oly sokáig, olyan példaértékű volt a válásunk is.

H. Mária

Home

KÉRDÉSEK

Home

A mediáció (közvetítés) egy olyan sajátos permegelőző, egyeztető, vitarendező eljárás, amely segíti a hatósági eljárást, célja a felek kölcsönös megegyezése alapján létrehozott írásbeli megállapodás.

Azok a mediátorok, akiknek munkája hatóságilag engedélyezett, megtalálhatók Szlovákia Igazságügyi Minisztériuma honlapján „mediátori” címszó alatt.  Ott találhatók a kötelezően feltüntetett kapcsolatok is (web, tel.szám, cím).

Párkapcsolati krízisek, válás, gyermekelhelyezés, tartásdíj, örökösödési ügyek, generációk közti problémák, szomszédok közti konfliktusok, munkahelyi konfliktusok.

A mediáció nem a jogokra és kötelességekre épül, hanem az igényekre és az érdekekre.  Az eljárás során  mindenki számára elfogadható megoldás létrejötte a cél. Mivel a felek elégedetten távoznak, ezért az egyezséget könnyebb betartani a későbbiekben. 

Mediáció akkor is lehetséges, ha az ügyben már bírósági eljárás folyik! Ha a peres ügy mediációs megállapodással záródik, a felek  visszaigényelhetik a bíróságon befizetett összeg egy részét.

Eképpen: 

 • ha a felek még az első tárgyalás előtt  megállapodnak – az összeg 90%-át, 
 • ha a felek a bírósági tárgyalások folyamata közben állapodnak meg – az összeg 50%-át, 
 • ha a felek a peres kérdések egy bizonyos részében állapodnak meg – az összeg 30%-át kapják vissza.

A legfontosabb különbség, hogy a döntést maguk a felek hozzák meg, nem pedig egy harmadik, külső személy. A felek ugyanis mindig jobban ismerik a saját maguk és a másik igényeit, mint egy kívülálló. Ezenkívül olcsóbb, gyorsabb és személyesebb a bírósági pernél.

 • Pontosan ismertetni az eljárás folyamatát,
 • meghallgatni a feleket, biztosítva nekik az ún. „megszakítás nélküli időt”,
 • segíteni feltárni a konfliktus okát,
 • összegyűjteni az igényeiket,
 • megírni a felek által javasolt és elfogadott megállapodást.

Nem döntheti el, kinek van igaza. Nem hozhat ítéletet és döntést. Nem adhat tanácsot, nem foglalhat álláspontot (csak kérdésekkel irányíthatja a beszélgetést). Nem döntheti el, hogy a felek által elfogadott megállapodás helyes-e vagy helytelen. Nem adhat jogi, pénzügyi és más szaktanácsot – de javasolhat szakembereket.

Mediáció nem alkalmazható azokban az esetekben, amelyekben büntetőeljárás folyik, ill. amikor bármely fél bármilyen függőségi betegségben szenved, jogilag nem felnőtt. Nem indítható mediáció akkor sem, ha már előzőleg valamelyik állami szerv döntést hozott a vitás kérdésben, és akkor sem, ha a mediátor bizalmas viszonyban áll bármelyik félllel.

Mivel  mediációra senki sem kötelezhető, ha az egyik fél visszautasítja a mediátor felkérését az ülésen, ki lesz állítva egy ú.n. igazolás a mediáció visszautasításáról. Ezt az igazolást a későbbiekben a felkérő fél felhasználhatja a bírósági eljárás folyamán, mint bizonyítékát annak, hogy megpróbálta a vitát megegyezéssel megoldani.

A mediáción való részvételre senkit sem lehet kötelezni. Ha a felek már megegyeztek időpontban a mediátorral, azt 48 órával előtte lemondhatják, ellenkező esetben az első ülés ára az árlista alapján kerül felszámolásra. A mediációs eljárás bármikor megszakítható.

Ha a felek nagyon rossz viszonyban vannak egymással, megoldható a mediációs eljárás lefolytatása elkülönítve is. Mivel azonban a mediáció egyik célja, hogy jobb viszonyt teremtsen a felek között, lehetőség van a felek külön-külön meghallgatására, és javasolt a közös jelenlét a megállopodás megírásánál és aláírásánál.  

Miután a felek aláírták a mediációs megállapodást, annak betartása mindkét fél számára kötelező.  Mindezt a Közvetítői (mediátori) tevékenységről szóló 420/2004. számú törvény 15. paragrafusa  szabályozza (Zákon o mediácií 420/2004 Z.z.).  

A mediáció hosszúsága kizárólag a felek kompromisszum készségétől függ. Megállapodást lehet kötni már 2-3 óra után is, de lehet húzni hónapokig.

A mediáció ára a mediátor jutalmából ( lásd „Árak” ) és a járulékos költségekből ( telefon, postaköltség, nyomtatás, üzemanyag, közjegyzői költség, szakértői díjak, stb) tevődik össze. A mediátornak akkor is joga van a fizetségre, ha a mediáció nem végződik megállapodással. Általában a felek közösen fizetik. Ha a felek különálló mediációt kérnek, mindenki fizeti a felkészítő beszélgetés saját részét, és közösen a legvégső, közös ülést.

Kapcsolat

Home

Szívesen válaszolok kérdéseire! Töltse ki az alábbi űrlapot, vagy keressen fel a lenti elérhetőségek egyikén!

Családon belüli konfliktusok:

Minden párkapcsolatban vannak hullámvölgyek. Sokszor megtörténik, hogy a párok úgy érzik, a másik nem érti meg őket, kérésük kudarcba és veszekedésbe fullad. Ilyen esetekben a mediátor segíthet feltárni a probléma igazi okát. Mint kívülálló és nem részrehajló személy rávezeti a párokat a megoldásra és arra a viselkedésmódra, amellyel javítani tudják az együttélést. Mediátor segítségével sikeres és boldog párkapcsolatot építhet ki partnerével.

Segíti a békés és kulturált elválást, a gyors megegyezést, a vitás kérdések veszekedés nélküli megoldását. Segít megérteni a házaspároknak, mi is vezetett a váláshoz. Segíti a kapcsolat lezárását és az elvesztés, szomorúság feldolgozását. Pozitív hatással van a jövőbeni pozitív kommunikációra.

A válást minden esetben a bíróság mondja ki. Ugyanakkor a felek nem csupán pénzt spórolnak a válási mediációval, hanem azzal az elégedett érzéssel fejezhetnek be egy kapcsolatot, hogy sikerült a lehető legemberibb módon lezárniuk életük egy fejezetét.

A gyermek legfőbb érdekeire és szükségleteire helyezi a hangsúlyt. Mivel egy közös gyermek a válás után is összekapcsolja a feleket, fontos a megegyezés. Tapasztalat szerint, ha a szülők a saját javaslataik szerint kötik a megállapodást, 85-90%-ban be is tartják őket, míg a bírósági ítéleteknél ez csak 60%. Sem a gyermek, sem a felnőttek számára nem mindegy, hogyan alakul a volt férjjel/feleséggel a kommunikáció a közös gyermekkel kapcsolatban. A mediátor segíthet ebben is.

Gyakran alakul ki azáltal, hogy a gyerek több önállóságot követel, a szülő szeretné biztonságban tudni, ill. több kontrollt szeretne gyakorolni felette – ezek a problémák az összes korcsoportot érinthetik, a gyermektől a felnőtt korig.

Home

Szomszédok közti konfliktusok:

A rossz szomszédi viszony nagyon megkeserítheti az ember életét.
A konfliktusok rendezése peres úton hosszú éveket vehet igénybe, és azalatt a viszony még jobban elmérgesedhet.
Kertes házban élők vitázhatnak túl hangos vagy tartós gépzaj, üvöltő zene, kocsi beálló, átnyúló faág, háziállatok stb. miatt, míg a társasházban élők a közös javítások, átalakítások, a kivitelező személye miatt.
A mediátor mindkét felet meghallgatva segíthet elrendezni a vitás kérdést, elkerülve a kellemetlen, hosszúra nyúló, és költséges pereskedést
Home

Munkahelyi konfliktusok

Mivel a munkahelyen töltjük napjaink jelentős részét, fontos hogy ott jól érezzük magunkat. A kialakult kiközösítések, szóbeli bántalmazások, rágalmazások, különböző viták rányomják bélyegüket nemcsak a munka minőségére, hanem a dolgozók komfort érzetére is. Ha a felek saját erőből nem tudják megoldani az elmérgesedett helyzetet, a mediátor segítségükre lehet.
Home