O mne

O mne

Celý život som sa zaujímala o psychológiu a o ľudské správanie.  Vyštudovala som  grafológiu a tejto činnosti som sa aktívne venovala viac ako 15 rokov.

Počas vyhotovovania rozborov písma som zistila, že väčšina záujemcov mala rôzne konflikty a problémy či už so svojím bližším alebo širším  okolím ( manželmi, deťmi, kolegami, susedmi) Napr. jeden z mojich klientov sa domnieval že ho okráda vlastný zamestnanec, iný mal konflikt so súrodencom pri dedičstve po rodičoch, iný mal konflikt  s bývalou manželkou ohľadne starostlivosti o dieťa.

Z písma ktoré som skúmala v týchto prípadoch sa  síce dal  vyčítať  charakter,  vlastnosti, črty ktoré vyvolali konflikt, ale  pri samotnom riešení sporu  som klientom nevedela pomôcť.

Raz sa mi dostal do ruky článok o mediácii, a vtedy som sa rozhodla absolvovať odbornú prípravu mediátora. Najprv som študovala v Budapešti v skupine uznávanej mediátorky, Zsóky Nagy, ktorá sa venuje najmä rodinnej a mládežníckej mediácii. Jej jedinečný spôsob, a ochota pomôcť ľuďom ma úplne očaril.

Následne som úspešne absolvovala kurz pre mediátorov aj na Slovensku, a bola som zapísaná  do registra mediátorov vedeného Ministerstva spravodlivosti  SR.

O mne

Ing. Malkowski Emőke
Mediátor registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR

Verím že sa  máme otvorene postaviť voči problémom, neutekať pred nimi,  ale riešiť ich. Verím, že takýto postoj posilňuje osobnosť človeka,  jeho sebavedomie a priaznivo vplýva na jeho medziľudské vzťahy a na ich stabilitu.

Cenník

O mne

Pracovné spory

- diskriminácia na pracovisku
- personálne otázky
- násilie a šikanovanie na pracovisku
O mne

Susedské spory:

- rôzne situácie, z ktorých vznikli susedské spory, napr. hluk, zvuky zvierat, presahujúce konáre, ohrada, dym z komína, odtok dažďovej vody na susediaci pozemok, parkovanie, grilovanie, fajčenie na balkóne, rušenie nočného kľudu, atď.
O mne

Rodinné spory:

- partnerské krízy
- rozvody
- zverenie dieťaťa do starostlivosti rodičov
- úprava styku rodiča s dieťaťom po rozvode
- dedičské spory
- spory medzi súrodencami, rodičom a dieťaťom, medzi príbuznými

O mne