HOGY ZAJLIK A MEDIÁCIÓ?

A mediáció folyamata lépésről  lépésre:

 •  A  mediátor felveszi a kapcsolatot a felekkel. Megismerkedik a konfliktussal, és megvizsgálja, alkalmas-e az eset mediációra.
 • Időpontot egyeztet a személyes találkozóra.
 • Az első személyes találkozásra – attól függően, milyen mély a konfliktus, mennyire tudják a felek egymás jelenlétét tolerálni – együtt vagy külön-külön kerül sor. Itt  a mediátor tájékoztatja a feleket a mediáció folyamatáról, és a saját szerepéről. A felek is röviden bemutatkoznak,  közösen meghatározzák a megoldandó problémát és megbeszélik az alapszabályokat. Ezután aláírásra kerül az ú.n. megbízási szerződés, ami a fent említetteken kívül tartalmazza a mediátori jutalom díját és a fizetés módját.
 • A következőkben a felek  lehetőséget kapnak a probléma ismertetésére. Ez az ún. „megszakítás nélküli idő“ , amikor mindenki elmondhatja, hogy látja a helyzetet, megfogalmazhatja a saját álláspontját.  A szakasz célja, hogy a mediátor feltérképezze a viszályt, megismerje a sarkalatos fordulatokat, a résztvevők beszélgetési stílusát, alapvető szügségleteiket és érdekeiket.  Fontos – mindenki egyenlő esélyt kap saját nézőpontjának, meggyőződésének elmondására.
 • Ezután következhet  a „párbeszéd szakasza“ . Célja, hogy a résztvevők megismerjék és megpróbálják megérteni a másik fél álláspontjait.  Megállapításra kerülnek a vitatott pontok és kérdések, valamint  a fontossági sorrendjük . Majd  minden egyes, a konfliktus megoldására felvetődött javaslatot összegyűjtenek,  értékelik, választanak közülük, mérlegelik és újra átgondolják őket. A legvégén sor kerül a javaslatok konkretizálására. Fontos – a közvetítés menete mindig alkalmazkodik a felek igényeihez, ritmusához, üteméhez.
 • A következő és döntő szakasz a minden fél számára elfogadható, lehető legjobb megoldás megtalálása, kidolgozása és finomítása. A megállapodásnak olyannak kell lennie, ami minden fél érdekeit tükrözi, mindenkinek megfelel és mindenki számára betartható.
 • Ha a felek megegyeztek, az egyezség írásban rögzítésre kerül, majd a mediátor felolvassa azt. A felek megerősítésképpen aláírásukkal véglegesítik. Fontos – a döntéseket kizárólag a vitás felek hozzák saját érdekeik, igényeik szerint. Csak olyan megegyezés kerül elfogadásra, ami mindenkinek megfelel.

A mediáció egy nyertes-nyertes folyamat. Nincsenek vesztesek, csak nyertesek vannak!

Megosztás

Munkahelyi konfliktusok

Mivel a munkahelyen töltjük napjaink jelentős részét, fontos hogy ott jól érezzük magunkat. A kialakult kiközösítések, szóbeli bántalmazások, rágalmazások, különböző viták rányomják bélyegüket nemcsak a munka minőségére, hanem a dolgozók komfort érzetére is. Ha a felek saját erőből nem tudják megoldani az elmérgesedett helyzetet, a mediátor segítségükre lehet.
HOGY ZAJLIK A MEDIÁCIÓ?

Szomszédok közti konfliktusok:

A rossz szomszédi viszony nagyon megkeserítheti az ember életét.
A konfliktusok rendezése peres úton hosszú éveket vehet igénybe, és azalatt a viszony még jobban elmérgesedhet.
Kertes házban élők vitázhatnak túl hangos vagy tartós gépzaj, üvöltő zene, kocsi beálló, átnyúló faág, háziállatok stb. miatt, míg a társasházban élők a közös javítások, átalakítások, a kivitelező személye miatt.
A mediátor mindkét felet meghallgatva segíthet elrendezni a vitás kérdést, elkerülve a kellemetlen, hosszúra nyúló, és költséges pereskedést
HOGY ZAJLIK A MEDIÁCIÓ?

Családon belüli konfliktusok:

Minden párkapcsolatban vannak hullámvölgyek. Sokszor megtörténik, hogy a párok úgy érzik, a másik nem érti meg őket, kérésük kudarcba és veszekedésbe fullad. Ilyen esetekben a mediátor segíthet feltárni a probléma igazi okát. Mint kívülálló és nem részrehajló személy rávezeti a párokat a megoldásra és arra a viselkedésmódra, amellyel javítani tudják az együttélést. Mediátor segítségével sikeres és boldog párkapcsolatot építhet ki partnerével.

Segíti a békés és kulturált elválást, a gyors megegyezést, a vitás kérdések veszekedés nélküli megoldását. Segít megérteni a házaspároknak, mi is vezetett a váláshoz. Segíti a kapcsolat lezárását és az elvesztés, szomorúság feldolgozását. Pozitív hatással van a jövőbeni pozitív kommunikációra.

A válást minden esetben a bíróság mondja ki. Ugyanakkor a felek nem csupán pénzt spórolnak a válási mediációval, hanem azzal az elégedett érzéssel fejezhetnek be egy kapcsolatot, hogy sikerült a lehető legemberibb módon lezárniuk életük egy fejezetét.

A gyermek legfőbb érdekeire és szükségleteire helyezi a hangsúlyt. Mivel egy közös gyermek a válás után is összekapcsolja a feleket, fontos a megegyezés. Tapasztalat szerint, ha a szülők a saját javaslataik szerint kötik a megállapodást, 85-90%-ban be is tartják őket, míg a bírósági ítéleteknél ez csak 60%. Sem a gyermek, sem a felnőttek számára nem mindegy, hogyan alakul a volt férjjel/feleséggel a kommunikáció a közös gyermekkel kapcsolatban. A mediátor segíthet ebben is.

Gyakran alakul ki azáltal, hogy a gyerek több önállóságot követel, a szülő szeretné biztonságban tudni, ill. több kontrollt szeretne gyakorolni felette – ezek a problémák az összes korcsoportot érinthetik, a gyermektől a felnőtt korig.

HOGY ZAJLIK A MEDIÁCIÓ?